O nas

Zespół Shopai Sp. z o.o. łączy kompetencje najwyższej klasy naukowców w dziedzinie sztucznej inteligencji z doświadczeniem biznesowym managerów w celu stworzenia rozwiązań, które bazując na najnowszych osiągnięciach technologicznych dostarczają Klientom biznesowym wartość dodaną w budowaniu ich biznesu.


SHOPAI Sp. z o.o.

Naukowcy zespołu Shopai Sp. z o.o., z obszaru NLP, jak również rozpoznawania obrazu, budują rozwiązania zgodnie z najbardziej aktualnymi osiągnięciami światowymi w dziedzinie sztucznej inteligencji, także bazując na wieloletnim praktycznym wykorzystaniu SI dzięki swojemu wcześniejszemu doświadczeniu w międzynarodowych technologicznych korporacjach. Rozwiązania tworzone przez zespół Shopai Sp. z o.o. są innowacyjne na poziomie globalnym.

Projekt

Pracujemy nad projektem pt. "Opracowanie innowacyjnej platformy wykorzystującej Sztuczną Inteligencję do zautomatyzowania i podniesienia efektywności procesów sprzedażowych dla sklepów e-commerce" dofinansowanym z Funduszy Europejskich. Podwykonawcą projektu jest Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Celem projektu jest realizacja prac badawczych nad inteligentnym systemem wspomagania sprzedaży dla internetowych sklepów odzieżowych w celu podniesienia konkurencyjności oraz innowacyjności Spółki jak również polskich przedsiębiorców działających w branży e-commerce odzież i obuwie.

Dofinansowanie projektu z UE: 6 299 130,33 PLN

Wartość projektu: 8 148 352,15 PLN

Okres realizacji: 2019-2022


Realizacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka dla MŚ.

Realizacja projektu obejmie przeprowadzenie badań przemysłowych, prac rozwojowych i przedwdrożeniowych nad inteligentnym systemem wspomagania sprzedaży dla internetowych sklepów odzieżowych w celu podniesienia konkurencyjności oraz innowacyjności firmy SHOPAI Sp. z.o.o., jak również polskich przedsiębiorców działających w branży e-commerce odzież i obuwie. Wprowadzenie innowacyjnych technologii opartych na sztucznej inteligencji pozwoli polskim przedsiębiorcom na konkurowanie z globalnymi liderami. Wdrożenie projektu w postaci platformy pozwoli na podniesienie efektywności działania sklepów oraz optymalizację kosztów, dzięki wprowadzeniu zaawansowanych systemów technologicznych opartych na sztucznej inteligencji, technologii rozpoznawania obrazu oraz analizy języka NLP. Ponadto sklepy uzyskają możliwość wprowadzenia nowego kanału sprzedaży oraz obsługi klienta poprzez w pełni zautomatyzowanego agenta dialogowego komunikującego się z użytkownikami w języku polskim.

Rezultaty badań wdrożone zostaną w ramach platformy. Gotowy system będzie w stanie zastąpić doradcę zakupowego pomagającego dobrać odpowiedni ubiór i znacznie przyspieszyć proces wyboru produktu. Tworzony system oparty zostanie na rezultatach badań, których efektem będzie stworzenie zaawansowanych modeli oraz algorytmów samouczących. W trakcie projektu zostaną stworzone i zbadane zaawansowane modele wykorzystujące m.in. głębokie uczenie maszynowe oraz sieci neuronowe.

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój Rzeczpospolita Polska NCBR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

© SHOPAI Sp. z o. o.